fredag 21. februar 2020

Virus og misjon i byen WuhanWuhan er nesten daglig i nyhetene. Et nytt koronavirus brøt ut i denne byen, og sprer nå frykt over nesten hele verden.

Wuhan er ifølge Wikipedia, Kinas sjuende største by, med omlag 11 millioner innbygger. Byen ligger der den store floden, Yangtze, og den mindre elva Hanshui, møtes. Tidligere var Wuhan tre byer, Hankow, Wuchang og Hanyang.

Wuhan var før tre byer: Hankow, Wuchang og Hanyang


Denne byen har også en spesiell misjonshistorie. På 1880-tallet var det mange norske ungdommer som hadde kall til å reise ut i verden som misjonærer. I 1887 var det 55 unge som søkte misjonsskolen i Stavanger. 22 kom inn på prøve, mens kun 15 fikk fortsette. En av dem som ikke fikk plass, var Sigvald Netland fra Sokndal. Han bodde da i Stavanger og gikk i skomakerlære.

Siste halvdel av 1880-tallet var det flere unge som kjente på et spesielt kall til å nå kineserne med evangeliet. De hadde lest Hudson Taylors artikler og bøker om Kina-misjon. Det var også ei slik gruppe med ungdommer i Stavanger. Sigvald Netland var en av dem, og i Stavanger traff han hun som senere skulle bli hans kone, Bertine Eriksen. Det ble arbeidet med å stifte et luthersk kinamisjonsselskap, men Sigvald hadde ikke tid å vente på det. Han reiste til England høsten 1889, videre til USA og Kina i 1890. Han fikk støtte av medlemmer av Hauge-synoden i USA.

Det nye Kinamisjonsforbundet ble stiftet i mai 1891, og de første åtte misjonærene reiste fra Stavanger til Amerika i september 1891. Med i dette reisefølge var også Bertine Eriksen, som skulle til Kina for å bli gift med sin Sigvald. Fem av de åtte av Kinamisjonens misjonærer ble igjen i USA for studier, mens tre reiste videre til Shanghai i Kina og ankom dit 13.11.1891. De tre var lederen, Johannes Brandtzæg, Ludvig Johnsen fra Mandal og Gjertine Aarrestad fra Sokndal. Ludvig og Gjertine ble gift i 1892. På kaien i Shanghai sto Sigvald Netland og tok imot følget, og dagen etter ble han og Bertine gift. Gjertine og Sigvald var for øvrig søskenbarn.

Etter noen dager i Shanghai, tok de elvebåt til Hankow, og ankom dit 8.desember. Det hadde da vært misjonsarbeid i Hankow og Wuchang i 30 år, blant annet av svensker og engelskmenn. Planen var at de norske misjonærene skulle lese språk i Wuchang og deretter finne et nytt område lenger inn i Kina, som Kinamisjonens arbeidsområde.

Gjertine Aarrestad Johnsen


1893 ble et tungt år for de norske misjonærene. Det startet med glede. Gjertine og Ludvig Johnsen ble foreldre til lille Lilli, den 17. juli. Like etter ble faren, Ludvig, syk og han døde 6. august. Ludvig Johnsen ble begravet i Hankow. 26. oktober var det Bertine og Sigvald som gledet seg over å bli foreldre, til lille Sigfrida Birgitte. Men heller ikke denne gang skulle gleden vare lenge. Bertine Eriksen Netland ble syk og døde 8. desember. Hun fikk sin grav i Wuchang.

Gjertine og lille Lilly ble værende i Kina i noen år etter at Ludvig døde. Sigvald ble gift på nytt i 1894, med norskamerikanske Oline Hermanson. Hun fikk misjonærkall under Sigvalds talerstol i Amerika, og var kommet til Kina høsten 1893. De fikk datteren Amanda 16. juni 1896. Like etter ble Sigvald syk, og han døde 9. august 1896. Også han ble begravet i Wuchang, hvor hans første kone ble begravet tre år tidligere. Oline reiste tilbake til USA etter at Sigvald døde, men kom tilbake til Kina i 1901.

Ludvig og Gjertine Johnsen


I disse influensatider, kan det være på sin plass å minnes disse tre misjonærene som fikk sin grav i Wuhan. Kinamisjonen fikk sitt arbeidsfelt lenger inne i Kina, men Wuhan var en fast by hvor misjonærene stanset på vei til og fra misjonsmarken. Da misjonærene i 1949, ble jaget ut av Kina av Mao, hadde mange kinesere blitt kristne. Under kommunisttiden var det store vekkelser i Kina, også i områdene hvor norske misjonærer hadde virket. En regner nå med at det er mer enn 60 millioner evangelisk kristne i landet.

Ingen kommentarer: