onsdag 1. februar 2017

Skapelse eller evolusjon


Har Gud skapt jorda på seks dager, eller har han formet jorda ved evolusjon gjennom millioner av år? Er Bibelens skapelsesberetning og Darwins evolusjonsteori forenelige?

Følgende linjer er et personlig vitnesbyrd, og ikke noe teologisk eller naturhistorisk utleggelse.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. 1Mos 1:1f

Det har lenge vært ulike nyanser i tidsforståelsen av skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Personer med stor tillit som Øivind Andersen, Carl Fr. Wisløff og Jon Kvalbein, åpner for at dagene i skapelsesberetningen er perioder og ikke dager. Personlig tror jeg det tales om dager på 24 timer når det står at Gud skapte på seks dager.

1 Mos 1 innledes med et «I begynnelsen». Hvor lenge denne begynnelsen varte, står det ingen ting om. Kanskje var det en lang periode, men selve skapelsen av livet på jorda skjedde på dager med morgen og kveld.Nyanser i slike spørsmål må vi kunne leve godt med. Men å lære at universet oppstod ved et stort «big bang» og utviklet seg fra ei urcelle eller flere til det mangfold vi har i dag, må være i strid med Guds ord.

De fleste vitenskapsmenn hevder at jorda er mange milliarder år gammel. Livet oppstod ved tilfeldighet på tilfeldighet i løpet av disse milliarder av år. Etter milliarder av år med tilfeldigheter og naturlig utvalg, står så jorda fram i all sin prakt slik vi ser den i dag, hevdes det.

Det skal sterk «tro» til for å kunne tro på en teori som evolusjonsteorien. At vår fantastiske natur og menneskets uforståelige hjerne skal oppstå ved en rekke tilfeldigheter er for usannsynlig til at jeg kan tro det er sant. Hele naturen henger nøye sammen og enkeltarter er avhengig av andre arter for å overleve. Slikt kan umulig bli til på slump. Når jeg ser universet og det utrolige mangfoldet av liv på jorda, må jeg bare bøye meg i støvet og bekjenne: «Jeg tror på Gud Fader himmelens og jordens skaper.»

Hva så med mennesket? Bibelen sier klart at Gud skapte mennesket. Det finnes ikke antydninger i Ordet at Adam hadde et søskenbarn som var halvape, eller at Adam og Eva var to av mange personer på jord som Gud tok utgangspunkt i når han gav sin åpenbaring i sitt Ord. Bibelen sier heller ikke at urhistorien er en liknelse som Gud fortalt for å få fram et viktig poeng. Nei, Adam var denne jords første menneske, skapt av Den allmektig Gud.

«Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.» 1Kor 15:45Dette har også nøye sammenheng med hvordan Gud har ordnet vår frelse: «Altså, likesom én manns (Adam) overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns (Jesus) rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.» Rom 5:18

Ut fra dette, og Bibelens øvrige historieforkynnelse, tror jeg at det har vært mennesker på jorden i ca. 6000 år. Gud skapte Adam som denne jords første menneske. Adam falt i synd og dro hele menneskeslekten med seg i fallet. Skulle vi ha mulighet til å bli frelst, måtte et menneske ta på seg hele menneskeslektens synd og skyld og sone for den, under Guds vrede på korset. Dette er ikke fikse ideer, men min og menneskeslektens eneste redning for å nå en evig salighet i himmelen.

2 kommentarer:

Axel L. Saxe sa...

Takk for dette, Ove - det var en oppmuntring å lese!

Laurits Vingen. sa...

Takk Ove for klar og tydelig tale.