torsdag 12. mars 2015

Hvor har du skatten din?


 
Det er et klart skille i menneskeheten. Et skille som ikke følger hus, familier eller trossamfunn. Et skille som avgjøres av ditt hjerteforhold til Gud. Der din skatt er, vil også ditt hjerte være.

Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være…Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon(penger og rikdom). Matt 6:19-21+24

Enten eller
I Guds ord tales det om et enten eller. Enten Gud eller avgud. Enten på himmelveien eller på vei til helvete. Enten frelst eller fortapt. Skillet ser vi allerede ved de første menneskene på jorda. Adam og Eva hadde mange barn. To sønner er spesielt omtalt, Kain og Abel. De var brødre. Abel en kristen. Kain drepte broren av misunnelse. Den ene ble frelst den andre var fortapt.

Vi møter skillet i lignelsen om den rike mann og Lasarus. Den ene var veldig rik, Lasarus var en fattig tigger. Den ene hadde sin rikdom som gud, Lasarus hadde sitt alt i Jesus. Mammon-troen førte til fortapelse, Jesus-troen til en evig himmel.

 
Vi møter skillet også midt gjennom Jesu egen apostelflokk. Skillet gikk ikke ved at en var synder, mens de andre var syndfri. Nei, det var 12 syndere. Men den ene, Judas, begynte å dyrke Mammon. Pengene ble en avgud. Det begynte i det små, tilslutt tok pengene makten og han ble forherdet og forrådet sin frelser. Peter syndet også denne avgjørende påsken, men synden drev ham til Jesus. I en sang står det slik: To veier ligger foran deg, på en må du gå. Det er bare en av to muligheter.

Bibelen omtaler mange avguder, ikke bare pengene som er nevnt i vår tekst. De kan ha navn av Muhammed, Allah, Buddha, eller det kan være sport og andre hobbyer som får makt over livet ditt. Selv om avgudene er forskjellige, går alle avgudsdyrkere på den brede vei. Det er kun de som er født på ny, de som har tatt imot Jesus som sin frelser som går på den smale veien som fører til himmelen. Det er radikalt, men det er virkelig.

Teksten taler om å samle skatter. Også her er det kun to muligheter. Enten på jorden eller i himmelen. Det er hjerteforholdet som avslører hvor du har din skatt: ”For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.” Et annet sted står det: ”Det hjertet er fylt av, taler munnen.” Derfor er det en vekkende tekst vi har for oss i dag. Hvilken vei går jeg på?

Mammon
Mammon betyr rikdom og penger. Det er en avgud som blir tilbedt like mye av fattige som av rike. Det kommer ikke an på hvor mye penger du har, men hvem som er herre i livet ditt. Bibelen forteller om flere rike som levde godt med Gud. Både Abraham og David var veldig rike, men de blir likevel holdt fram som troshelter.

I Kol 3,5 står det at pengegriskhet er avgudsdyrkelse. Bibelen advarer mot og sier det er synd med pengegriskhet, gjerrighet og havesyke - lysten til å ha. Ha stadig mer og mer. Men den advarer også mot sløsing.

I dag gjelder ikke spørsmålet alle andre. Det gjelder deg! Hva er din skatt? Hvor er ditt hjerte?
 
Den som dyrker mammon lever farlig. For rikdommen er her på jord og her er det både ”rust, møll og tyver”. Det står om djevelen at tyven går bare omkring for å stjele, myrde og ødelegge.” Hans virksomhet kan se så fin ut i våre forblindede øyne, men den er gjennom falsk. Når livet her på jord er slutt, er den skatten tapt. Du får ingenting av rikdommen med deg i døden og heller ikke på den andre siden.

Velsignelse ved å gi
Det er en god hjelp mot havesyken, og det er å gi. Det vi har fått, har vi fått til forvaltning. Den som har fått et nytt hjerte og skatten sin i himmelen, har også fått et nytt liv som vil dele med andre. Den som gir, opplever også velsignelsen ved å gi.

I 2 Kor 9,6-7 står noe fint om dette. Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Det er ikke slik at bare du tror og gir så får du alt du trenger og har lyst på. Men det er helt klart at bibelen taler om at det følger en rik velsignelse ved å gi.

Og Guds ord er praktisk: På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. 1Kor 16:2

I GT var 10-enden påbudt. Alle jøder skulle gi 10 prosent av si inntekt til Guds rikes arbeid. Tienden er ei god rettesnor også i dag. Jeg tror du vil spare deg selv både for farer og kamper ved å bli enig med Gud om hvor mye av det du tjener som skal gis til misjonsarbeidet.

Jeg husker jeg fikk en lærdom som tenåring. Jeg tjente litt på sommerjobber, og jeg gikk med aviser. Jeg ønsket å være med å gi til misjonen. Noen ganger gav jeg en 50-lapp andre ganger en 100 lapp i kollekt korgen. Jeg trodde jeg gav mye. En dag kom jeg på at jeg skulle skrive ned det jeg gav for å se hvor mye jeg virkelig gav. Det var forsvinnende lite. Etter det har jeg ført regnskap.

Skatten i himmelen
Så sier teksten vår at vi skal samle skatter i himmelen, at vi skal tjene Gud med våre liv. Hva er det for en skatt? Vi får en anelse i Kol 3,1-2: Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Enkelt sagt er denne skatten Jesus og hans frelsesverk.

Det er en fantastisk skatt. Du eier en fullkommen frelse i Jesus, du som har din sak i orden med Han. Syndene dine, også din pengekjærlighet, gjerrighet, alt ble lagt på Jesus. 2 Kor 5,21: Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jesu blod renser deg fra all synd. Ikke ei eneste som er glemt!

I tillegg får du bytte ditt ufullkomne liv, med Jesus sitt fullkomne. Du blir rettferdiggjort i Jesus. Alt ditt blir hans, og alt hans blir ditt. I Jesus er du så fullkommen at du passer inn i himmelen. Er ikke det en ufattelig herlig skatt?

Jeg er glad at denne skatten allerede er heime i himmelen. Den kan ikke stjeles. Den kan ikke skitnes til. Når du synder, er drakten like rein. Du eier en fullkommen frelse i Jesus. Du står i nåde helt til du er heime hos Han.

Det står et fantastisk avsnitt i Kol 1,21-22: 21 Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Tenk dette sies om meg, som med mi synd har krenket, og fortsatt krenker Jesus i tanker ord og gjerninger. I Jesus er jeg hellig, ulastelig og ustraffelig. Større skatt kan ikke tenkes.

Hvor har du din skatt?
Hvor der din skatt? Er den her på jord, eller i Jesus heime i himmelen? Den som er frelst sier fra hjertet: Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Hvor er din skatt? Du er velkommen til å få del i denne himmelske skatten nå i dag!

 
(Tale på Misjonssentert i Namsos 31. august 2008)
Ingen kommentarer: