torsdag 11. juni 2020

KRIK og Calmeyergata


I november i fjor fattet ungdomsorganisasjonen KRIK et vedtak i strid med Guds ord. Etter det har mange ventet på en avklaring på hvilke konsekvenser dette får for samarbeidet med NLM og ImF.

Etter at KRIK sin generalforsamling hadde gjort sitt vedtak, skrev jeg følgende på bloggen min:

«Lørdag 2. november 2019 fattet generalforsamlingen i ungdomsorganisasjonen KRIK et vedtak i strid med Guds ord. Det er trist og må få konsekvenser.

Organisasjonens øverste organ gav med stort flertall tilslutning, til et vedtak styret fattet i august. Vedtaket sier at KRIK vil «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet». Men så legger de til at samlivsform ikke skal være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.

Guds ord sier at homofilt samliv er synd. (Rom 1,26f, 1 Kor 6,9). Guds forsamling kan ikke sette mennesker som lever i åpenbar strid med Guds ord, og forsvarer det de gjør, til ledere, aller minst til å lede ungdom i en sårbar alder. Det gjelder uansett hvilke synd det er snakk om. Nei, da skal den som lever i synd, kalles til omvendelse.

Det som nå skjer i KRIK har klare paralleller til det som har skjedde i Den norske kirke. I 1920 var en stor flokk kristenledere samlet til et møte i Calmeyergatens misjonshus. De som kalte inn til møtet var bekymret for vrang lære og liberal teologi. De var også bekymret fordi mange som sa de var tro mot Guds ord, likevel gjerne samarbeidet med vranglærerne. Calmeyergate-møtet vedtok at de ikke ville ha noe frivillig samarbeid med vranglærere.

Jeg er derfor glad for at ledere i NLM og ImF har gitt klart uttrykk for at hvis KRIKs landsstyret sitt vedtak blir bekreftet av generalforsamlingen, vil dette få konsekvenser. Det vil derfor være nødvendig å bryte det organiserte samarbeidet med KRIK på bibelskolene og ellers i organisasjonene. Lokale misjonsvenner bør også la helgens vedtak får konsekvenser.

En har sagt: «Vrang lære er ikke feil meninger, men åndelig gift.» (Brynjulf Hoaas). Mange unge sliter med sin seksuelle identitet. De bør omsluttes med varme, omsorg og hjelp til et liv i Guds lys. Den kursen KRIK nå har vedtatt, er en kurs i strid med Guds ord, og vil ikke være til åndelig hjelp for de unge, tvert imot. Derfor er det som skjedde lørdag, både alvorlig og trist.»Uheldig avklaring
Nå foreligger svaret fra NLM og ImF om hvilke konsekvenser vedtaket i KRIK får for samarbeidet med NLM og ImF. Det er konsekvenser som jeg ikke kan forstå er i tråd med Calmeyergatelinjen som NLM og ImF inntil nå har stilt seg bak.

Fra NLM og ImF kommer det en beklagelse på vedtaket i KRIK. Det blir sagt at vedtaket gjør at samarbeidet blir ytterligere svekket, men de vil likevel ikke bryte samarbeidet med KRIK. På spørsmål om hvorfor organisasjonene ikke bryter med KRIK, er svart blant annet «at de (KRIK) i vedtektene sier at ekteskapet løftes opp, og signalene ellers gjør at vi foreløpig velger å fortsette samarbeidet som vi har.» Dette sier de, selv om KRIK står fast ved at leirledere med et annet syn på ekteskap og samliv kan brukes på KRIK arrangement.

Kompromiss med vranglære er ingen farbar vei. Det innså kristenlederne i Calmeyergata i 1920, og de vedtok en anbefaling og «ikke noe frivillig samarbeid med vranglærere». Det er farlig å holde døra på gløtt, slik vi nå ser. Vranglære-gifta sprer seg lett. Jeg vil derfor oppfordre våre ledere til å tenke seg om en gang til, og fatte et nytt og klarere vedtak.

Det er himmelen det gjelder!


2 kommentarer:

PeO sa...

I nyeste nummer av Sambåndet (06-07/20) handler lederen om denne saken. Teksten er skrevet før blogginnlegget, men kan likevel oppleves relevant som en respons til det. Mvh Petter Olsen, asnvarlig redaktør for Sambåndet

Mindre Krik

Kristen idrettskontakt (Krik) har holdt seg akkurat innenfor grensen til å unngå et direkte brudd i samarbeidet med skoleeierne ImF, NLM og Normisjon. Slik må vi tolke reaksjonene som er kommet etter at Krik nå har tatt ett skritt videre i arbeidet med å definere konsekvensene av vedtaket fra i fjor høst om at frivillige leirledere i Krik kan være samboere eller homofilt samlevende.

Ifølge landsstyrevedtak 25. mai skal «verdidokumentet alltid bli vektlagt i sin helhet når noen skal ansettes i Krik, og særlig i stillinger som innehar lære- og undervisningsansvar». Om samlivsetikk sier verdidokumentet at «Krik løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet».

Generalsekretær-stillingen anses å ha et «lære- og undervisningsansvar». Prestestillingen og den ansvarlige for leirvirksomheten kan også bli plassert i denne kategorien. Ifølge Dagen har Krik også signalisert at de ikke vil benytte forkynnere som lærer i strid med verdidokumentet i samlivsetikken. Ellers presiserer generalsekretær Silje Bjørndal at de vil vurdere hvilke forventninger de skal stille ut fra stillingens formål, noe som også er et krav i likestillings- og diskrimineringsloven. Samboere og homofilt samlevende kan bli ansatt i andre typer stillinger enn de nevnte.

Likheten mellom Krik og misjonsorganisasjonene i denne saken er at man må oppfylle lovens kriterier for i det hele tatt å kunne ha forventninger til ansattes samlivsform. Ulikheten – og det vi vil anse som svakheten til Krik – er at den ovenfor siterte formuleringen om ekteskapet er mindre presis og mindre forpliktende enn bedehusorganisasjonenes ordlyd. Hvilken konkret forpliktelse for Krik ligger det i å «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne»? Hvor tydelig veiledning kan man forvente at Krik gir ut fra en slik formulering? Hvor snevert vil «lære- og undervisningsansvar» kunne bli definert?

Ekteskapsdiskusjonen i Krik startet allerede høsten 2018. Både ImF og NLM har vært tydelige på at fjorårets kulminering i landsstyre og påfølgende landsmøte og avklaringene rundt denne, har svekket samarbeidet med Krik. At ImF-eide Bildøy bibelskole allerede i søknad om ny læreplan datert februar 2019 fjernet Krik-navnet fra idrettslinja – uten at det innebar et formelt brudd – tyder på at skolen mener å ha lite å tape på en svakere kobling til Krik. Vi vil tro at andre skoler nå vil følge i samme spor.

Lenke til sambåndet.no: http://www.sambaandet.no/2020/06/29/mindre-krik/

Ove Sandvik sa...

Takk for tilbakemelding Petter.