fredag 13. januar 2017

En temmelig allmenn kirke

Moi bedehus

Under denne overskriften har Utsyn 1/2017 en presentasjon av endringer i kirkesyn i NLM. Jeg er en av dem som ble spurt om å uttale meg. Her følger dette intervjuet ved Espen Ottosen.

Ove Sandvik har arbeidet i NLM i 30 år – omtrent uten pause. Nå er han såkalt områdearbeider i Flekkefjord Felleslag i Region sørvest. Han har ikke prinsipielle motforestillinger mot at nye begreper tas i bruk – som gudstjeneste, menighet og pastor.
– Jeg mener ikke at benevnelsen vi har pleid å bruke i NLM er «hellige». Ikke alle uttrykk vi har brukt, som «sekretær», er like gode. Men jeg er redd for at det ligger noe mer endring i utviklingen enn bare språklige justeringer.

– Hva er du redd for at vi kan miste?
– Jeg er redd for at vi beveger oss i en kirkelig retning der ting stivner ting og det blir mindre plass for forkynnelse, frie vitnesbyrd og bønn, sier Ove Sandvik. For han handler dette om å ta vare på NLM som en lekmannsbevegelse. Han snakker om «lekmannssynet» og «nådegavehusholdningen».
-- Lekmannsbevegelsen vokste frem fordi alt var samlet om prestens aktivitet i det kirkelige arbeidet. På bedehuset var det plass for nådegavene, frie vitnesbyrd og frie bønner. Jeg er opptatt av at vi skal ta vare på denne arven. Vi bør ikke ha et mindreverdighetskompleks på bedehusets vegne og etterligne Den norske kirke, sier Sandvik.

Forkynnelsen har vært det sentrale på våre bedehus.
Her er Vegard Svensen på talerstolen på Misjonssenteret i Namsos

– Begrepet pastor gjør NLM kanskje mer like frikirkene enn Den norske kirke. Er det lettere å leve med?
-Tja. Jeg ønsker ikke at NLM skal bli en frikirke. Vi bør vokte oss for å bli for opptatt av bygging av strukturer. Det kan føre til at vi mister vekkelsesprofilen. Jeg er urolig for en utvikling der det eneste kristne får med seg er søndags formiddagsmøter. I vår sammenheng har vi hatt møteserier og aksjoner for at mennesker skal bli frelst. Dette er noe jeg har stor tro på også i vår tid.

– Mener du det blir feil å ha liturgi på møtene søndag 11?
– Jeg har ingenting imot syndsbekjennelse, trosbekjennelse eller Fader vår. Men jeg er redd å gjøre slike elementer til faste innslag. Da blir det mindre plass til vitnesbyrd, forkynnelse og bønn. Særlig uheldig er det hvis folk bare går på bedehuset søndag formiddag og de tradisjonelle bedehusmøtene dermed blir borte.

Ove Sandvik er positiv til at bedehusene fremstår som tydelige alternativer til menighetene i Den norske kirke. Han synes det er fint at det bygges forsamlinger i NLM. I minst tretti år har han ønsket velkommen dåp på bedehusene og han har arbeidet for konfirmasjonsundervisning i NLMs regi.


– Jeg er også glad for fri nattverd. Men jeg synes det er uheldig en del steder at nattverdsfeiringen endres. Mange steder går forsamlingen frem til noen som deler ut istedenfor at elementene sendes i benkeradene. Jeg synes vi mister at nattverden er et samfunnsmåltid og at vi alle forkynner for hverandre at «dette er Jesu legeme» og «dette er Jesu blod». Det er heller ikke alle som får til å ha frie bønne- og vitnemøter i etterkant av selve nattverden.
Ingen kommentarer: