onsdag 18. februar 2015

Sitater i lett blanding II


Martin Luther
 
Det er mye å lære av å lese i gode bøker, eller å høre hva folk i ulike livssituasjoner har å fortelle. Jeg har plukket meg noen sitat til oppbyggelse, lærdom og ettertanke.

Guds Ord
Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg. Heb 10:25

Augustin
Byd meg, Herre, hva du vil. Men gi meg selv hva du befaler. Du vet, Herre, at selv formår jeg intet.

Oscar Handeland
Uten organisasjon kan me ikkje greia oss i vår tid. Men dersom organisasjonen et upp venesamfunnet, so visnar alt innanfrå. Då sit me att med ein stor durande "fabrikk" og har ingen livsrett lenger.

Andreas Fibiger
Det er så mange rever som har lovet bot og bedring når de satt i saksen. Og så, når Gud løsnet på grepet og slapp dem løs – så satte herr Mikkel sin svans til værs og stakk til skogs og var den samme gamle revepelsen som før.   (Guds lam s.108)

Sitater I

Poul Madsen
Folk dør av sult under all vår aktivitet. Fra høyre og venstre lyder det fra ledere innen det kristelige arbeidet: «Vi må gjøre noe nytt! Vi må forsøke noe annet! La oss prøve det, la oss sette i gang!» Og imens dør folkene av åndelig hunger. De kan nemlig ikke leve av det vi kan finne på å gi dem. De kan kun leve av det brød som kommer ned fra himmelen. (Jesus-livets brød. Joh 6,32-25)

Leif Aalen
Det er i dag kravet om en utvortes likestilling mellom mann og kvinne som er bestemmende for opinionen i denne sak(kvinneprestsaken), men om de kirkelige instanser lot seg bestemme av dette, da ville kirken her ikke lenger være et talerør for det bibelske budskap, men stå i fare for å ende som en værhare for tidsånden.

Carl Olof Rosenius
Til den levende Kristi menighet, Jesu Kristi legeme, hører alle som i sin synde-elendighet, stor eller liten, har søkt etter frelse og til slutt funnet sin eneste trøst, sitt liv og sin salighet i Frelseren, bare i Frelseren. Han, Han, er da den eneste som gir hjertet fred, og som de lengter etter. Hjertets største sorg opplever de når de ikke finner Ham. Og den største gleden har de når Han er nær. Se, dette er kjennetegnet på bruden.

Ludvig Hope
Mens farisearen slår seg til ro med eit fint liv i det ytre, må den ærlege også få det indre rett for Gud heilt ned i livsens djupaste grunn. Mens fariseeren vert meir og meir nøgd med seg sjølv, vert den ærlege meir og meir misnøgd med seg sjølv, fordi han ser at det er so mykje vondt og ureint hjå han som må bort, men som han ikkje kan få bort.

Martin Luther
Da den barmhjertige Far kastet alle våre synder på ham, sa han: Du skal være det som alle mennesker har vært og er fra tidenes begynnelse til dens ende. Du skal være den synderen som tok frukten i paradiset. Du skal være David som drev hor og drepte.  Du skal være Paulus som forfulgte, hånet og øvde vold. Kort sagt: Du skal være det alle mennesker er, som du alene hadde gjort alle menneskers synder.         


Ingen kommentarer: