tirsdag 19. august 2014

Stedfortrederen Jesus


 
Bibelen forteller oss noe fantastisk. Selv om vi har syndet mot Gud, elsket han oss likevel så høyt at han var villig til å sende sin Sønn til jord for å åpne en vei til himmelen for oss. Sønnens navn er Jesus.

Det var to ting Jesus måtte gjøre:

Fullkomment liv
Han måtte leve som et menneske uten å synde. Han måtte holde alle Guds bud. Klarte han det? Ja, Jesus gjorde aldri noe galt. Han tenkte aldri noen syndig tanke. Når du tar imot Jesus som din frelser, får du Jesu liv som ditt. «Kristus vårt liv» (Kol 2). Da holder du mål i Jesus! Vil du ikke tro på Jesus, holder du ikke mål. Men Jesus holder mål for deg, du som tror på han

Soning for syndene
Men dette var ikke nok. Jesus måtte gjøre en ting til for oss. Vi har syndet mot Gud. Derfor fortjener vi straff. Når vi skylder noen penger, må vi betale tilbake. Slik står vi også i gjeld overfor Gud på grunn av vår synd. Men vi har ingenting å betale Gud med. Den regningen var det bare Jesus som kunne betale. Det gjorde han i påsken for to tuen år siden. Da bar han dine og mine synder til korset. Der straffet Gud Jesus i stede for deg og meg. Så får du gå fri.

Storebror tok straffen
Utenfor Stavanger er det ei øy som heter Lindøy. Her ble noen gutter plassert sammen med noen voksne, fordi de var veldig ulydige. Her gikk de på skole og her bodde de og sov de. Det var mange strenge regler. Bl.a. var det strengt forbudt å låne robåtene som var på skolen. Brøt de reglene, fikk de ikke bare kjeft, men ris på rompa med bjørkekvister!

En «vandrehistorie» forteller om en liten gutt som en dag ble fristet til å låne en av disse robåtene. Han så seg godt rundt, om det var noen av de voksne som så han. Det var det ikke, derfor tok han en liten tur med en av båtene. Men det gikk ikke lenge før han ble oppdaget og hentet i land. Han forsto at nå ventet ris, og han begynte å gråte.

Men da skjedde noe overraskende.  En større gutt kom løpende. Det var storebroren til han som var tatt på fersk gjerning. Han sier noe merkelig til de voksne: Ta og gi meg ris i stede for bror min. Og tenk de voksne gjorde som han sa. Storebror som ikke hadde gjort noe galt fikk ris, mens lillebroren som hadde brutt reglene gikk fri.

Jesus døde i ditt sted
Dette er et enkelt bilde på det som skjedde med Jesus. Men det sier ikke alt. I påsken tok ikke bare Jesus straffen som du og jeg skulle hatt. Nei, Gud tok syndene dine og gjorde Jesus til verdens største synder. Han ble dømt og tok straffen, for at du skulle få gå fri.  

Du og Jesus får bytte plass. Du får Jesu fullkomne liv som ditt, mens Jesus tok dine synder som sine og tok straffen som du skulle ha tatt. «Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i Ham skulle bli rettferdige for Gud.»

Derfor er jeg så glad i å høre om Jesus og hva han har gjort for meg. For da vet jeg at når jeg tror på han, får jeg være med han til himmelen. For det er nok det som Jesus gjorde.

 
(Utdrag av påske-familieandakt i 2008)


Ingen kommentarer: