onsdag 6. august 2014

NLA og læren om fortapelsen

 
Når vi skal finne ut hva som er kristen lære, har vi kun en kilde som er gyldig. Det er Skriften alene. Vi gjør vel i å lytte til åndelig vise menn og kvinner, men alt de lærer oss må prøves på Guds ord.

Læren om livets to utganger er veldig alvorlig. Vi mennesker er evighetsvandrere. Det er kun to utganger på livet, enten en himmel sammen med Jesus eller en evig fortapelse. Noen bibelvers som taler om dette:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; Joh 3,16

Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere min Fars velsignede! arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll blev lagt! Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, dere forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler! Matt25,34 og 41

Men det skjedde at den fattige døde, og at han blev båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og blev begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. Luk 16,22-23

Dette er Bibelens alvorlig forkynnelse. Den som ikke tror på Jesus, har en mørk framtid. Men Bibelen stopper ikke med det. Dens hovedbudskap er at Jesus var villig til å gi sitt liv til soning for verdens synder, for at den som tror på ham skal slippe å gå fortapt, men vinne en evig himmel. Dette får en hver som tror, uforskyldt av nåde.

Når menneskene kommer på avstand fra Guds ord, står en i fare for å bli rammet av djevelens farlige gift, spørsmålet «Har Gud virkelig sagt?». Dette er der mange skremmende eksempler på. Ikke minst gjelder det læren om de to utganger på livet, som fornektes og nedtones. Jeg frykter for at forkynnelsen om livets to utganger også er sjeldnere å høre på bedehusene nå enn før.

Norsk Lærerakademi(NLA) er en teologisk utdanningsinstitusjon eid av flere misjonsorganisasjoner på bedehuset. Professor ved NLA, Oddvar Johan Jensen, sier på verdidebatt.no:

«Fra bedehuset kjenner jeg en forkynnertradisjon som ikke viste noen moderasjon med hensyn til forkynnelsen av fortapelsens gru. Det var slik at det nærmest gikk sport i å tyne de bibelske bilder til det ytterste. Denne forkynnelsen fremstod som bibeltro. Møte med en annen teologis tenkning (som i Karl Marthinussens bok) har helt klart preget min måte å tenke på i en annen retning enn den jeg ble kjent med på bedehuset, vel også et noe annet bibelsyn» (05.08.2014)

Som Jensen, har også jeg «vokst opp» på bedehuset, men jeg kjenner meg ikke igjen i hans anklage. Det var mange forkynnere som minnet om livets utganger og fortapelsens gru, men det var aldri «En sport i å tyne de bibelske bilder til det ytterste». Når forkynnerne talte om dette, var det ofte med tårer og dypt alvor. Jeg kan ikke huske noen som gikk lenger enn Guds ord. De var heller forsiktige med å male ut bibelens klare og alvorlige tale. (Jeg sier ikke med dette at det aldri ble forkynt fortapelsens gru på uvis måte på bedehusene. Men det var ikke det vanlige.)

At en professor på bedehusorganisasjonenes høyskole ikke taler klart om livets to utganger, synes jeg er vemodig. Han sier at han ikke lenger lærer det som blir lært på bedehuset og at han nå har et annet bibelsynet enn det han lærte på bedehuset. Når vi ser hvordan utviklingen har gått på Menighetsfakultetet, bør en gjerne ikke bli så overrasket om det samme skjer på NLA. På MF har de nå ansatt en professor som er stifter av en organisasjon som skal arbeid aktivt for å få Den norske kirke til å vie homofile. MF ble stiftet for å tale imot liberal teologi, nå har den mest liberale teologi fått innpass på skolen. Det er en smerte å konstatere.

Bibelkritikken legger et kveldende dekke over all sann vekkelse. Historien viser at det ofte er teologer og skriftlærde som går foran i bibelkritikk. Men vi er langt fra en fredet plett på våre bedehus heller. Må Gud se i nåde til oss alle, så vi ikke stoler mere på «vise og forstandige» enn på Guds ord. For Guds ord står fast til evig tid. Ikke en tøddel skal forgå. Takk og lov for det; Løftene kan ikke svikte!Ingen kommentarer: