mandag 1. september 2014

Guds kall - og mitt

 
Alle kristne har fått et kall til tjeneste for Gud i Hans rike. Han unner alle sine barn den nåde og det ansvar å få være med å vinne mennesker for himmelen.

Oppgavene er derimot forskjellige. Det samme er utrusning og nådegaver. «Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme; og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.» 1 Kor 12,4-6

Måten Gud kaller på er også ulik fra person til person og fra gang til gang. Men ut fra Guds ord tror jeg vi kan si at en hovedregel er at kallet gis til forsamlingen av Guds folk, som så formidler kallet videre til den som menigheten ser har nådegave til den bestemte tjeneste, et ytre kall. Dette ytre kallet stadfestes ofte med et indre kall, der den som blir kalt av menigheten, på forhånd eller i og med det ytre kall, selv har hatt en indre uro for oppgaven. (Se bl.a. ap.gj.13,1ff)

Men som nevnt, Gud kaller den som er gjenfødt og driver ut sine medarbeidere på mange ulike måter. Kallet er formidlet i Guds ord, bl.a. gjennom misjonsbefalingen(Mat 28,18-20). Den som selv har opplevd å få syndene tilgitt, får en indre trang til at andre må få del i den samme frelse.  Dette skjedde med Jesaja etter at han hadde blitt renset. Da svarte han på kallet: «Her er jeg send meg» (Jes 6). Paulus sier det samme: «For Kristi kjærlighet driver meg.» (2 Kor 5)

I det følgende vil jeg dele noen kallsopplevelser i mitt liv.

Tidlig kall
Jeg er vokst opp med Guds ord og misjon både i heimen og på bedehuset. Det er jeg utrolig takknemlig for. Jeg har kjent på en uro, et kall til tjeneste siden barneårene. Jeg fikk ofte spørsmål om ikke jeg skulle bli misjonær, slik min onkel Alf var. Som 10-åring fikk jeg lyst til å bli lærer. Som litt større barn tenkte jeg at kanskje Gud ville bruke meg ved en kristen skole.

Langeland kapell. Det gamle bedehuset på Jørpeland
 
Da jeg var omtrent 12 år gammel, var det en vekkelse på Jørpeland. Jeg ble sterkt følelsesmessig berørt på ett av møtene og begynte å gråte. Jeg klarte ikke å sette ord på opplevelsen, hva det var som berørte meg. Det nærmeste jeg kom var en uro for de som ikke var frelst og var på vei mot en evig fortapelse.

Jeg har alltid vært veldig beskjeden, selv om det ikke vises utenpå. Tanken på å skulle stå frem foran en forsamling å tale var derfor fjern for meg i oppveksten. Det var derfor lett å svare når en god venn av meg utfordret meg direkte ved en anledning, og spurte om ikke jeg skulle bli predikant. Det skulle jeg ikke!

Men jeg begynte tidlig å avlegge korte vitnesbyrd på bedehuset og i skolelaget. Første gang var på en leir på Utsyn leirsted som trettenåring. Kanskje var det noen av de lokale misjonsvennene som «hørte nådegaven» da de senere anbefalte misjonen å kalle meg nettopp til forkynner.

Skoleåret 1979-80 gikk jeg på Fjelltun bibelskole. Det ble et avgjørende år for meg. I løpet av dette skoleåret ble jeg vakt i mi barnetro og fikk se meg som en synder. Jeg ble også frigjort da jeg fikk se at alt jeg trenger for min frelse, har jeg i Jesus. Dette kunne jeg nok i teorien fra før, men dette skoleåret ble det en hjertesak for meg.

Jeg hadde selv ikke noe klart bilde av hva min framtid ville bringe når jeg begynte på lærerskolen i 1982. Tankene gikk nok i retning av lærer på en av NLMs skoler i Norge eller i utlandet.

Barne- og ungdomssekretær
Venner fra 1987
 
Etter ferdig lærerutdannelse sommeren 1985 fikk jeg jobb på Tau barneskole. Men bare en måned etter skolestart dukket det opp et uventet brev i posten. Kretsstyret i Stavanger krets av NLM kalte meg til barne- og ungdomsarbeider i kretsen. Det var totalt uventet. Jeg hadde vært med i kretsens barne- og ungdomsnemnd siden 1981 og vært aktivt med i leir- og lagsarbeid. Men jeg hadde inntil da ikke holdt en eneste andakt. Uroen og kallet til en tjeneste i misjonen var der fremdeles, men å bli forkynner for barn og unge hadde ikke vært i mine tanker.

Ut over høsten ba jeg mye over saken og samtalte med noen eldre misjonsvenner jeg hadde tillit til. De mente at dette måtte være Guds svar på min indre uro og anbefalte meg å si ja til kallet. Det ble også konklusjonen da jeg sendte mitt svar til kretsstyret. Samtidig med at mitt svarbrev forelå kretsstyret, var det også en oppsigelse fra han som var barne- og ungdomssekretær i kretsen (Nå: Leder NLM Ung). Kretsstyret konkluderte i det møtet med å kalle meg til denne stillingen i stede.

Dette var et kall det var lettere for meg å svare ja til, enn det første. Jeg tror også det var Guds ledelse at jeg ble plassert i en kombinert stilling med administrasjon og forkynnelse, i stede for en ren forkynnerstilling. Det har også blitt mitt kall videre i livet. Jeg fikk dette kallet på nyåret 1986 og hadde min første andakt i april samme år. 1. mai var min første arbeidsdag som kretsens barne- og ungdomssekretær.

Kretssekretær i Drammen krets
 
 
I de fire første årene som bu-sekretær, gikk tiden mest med til administrasjon, leirer og lagsbesøk. Det var kun noen få ganger jeg talte på ordinære møter for voksne. Våren 1990 var heimesekretær (Leder NLM Norge) Jan Gaute Sirevåg innom kontoret i Olavskleivå i Stavanger. Han formidlet et kall til å bli kretssekretær i Drammen krets fra sommeren 1990. Det var en stor overraskelse og en stor tillit.

Nok en gang ble det en bønnekamp og mange samtaler, ikke minst med min gode sjef Kåre Eidsvåg. Jeg fikk ikke indre ro for å svare ja. Kallet syntes for stort, og jeg følte meg ikke ferdig i Stavanger. Svaret til Drammen ble derfor nei. Ut over høsten ville Eidsvåg at jeg skulle reise noe mer på møter blant voksne, og jeg var med på mine første møteuker. På møteukene var jeg sammen med Hartvig Skartveit og Dagfinn Meltveit. Jeg opplevde det godt å få dele mitt enkle vitnesbyrd, selv om det også var en kamp.

Det lyktes ikke vennene i Drammen å finne noen andre til å gå inn i kallet som kretssekretær. Nærmere jul ringte derfor Jan Gaute Sirevåg på ny og spurte om jeg var villig til å vurdere kallet en gang til. Jeg hadde nå fått ro for at det nå var på tide å overlate ansvaret i Stavanger til andre, og ble derfor rolig for å svare ja denne gang. Kallet ble bekreftet av kretsstyret i Drammen krets i januar 1991 og 1. august var jeg på plass i Drammen.

Kretssekretær i Troms og Finnmark krets
 
Etter fire spennende og gode år i Drammen krets, begynte uroen å melde seg på ny sommeren 1995. Denne uroen ble forsterket etter en uformell henvendelse fra Troms- og Finnmark krets samme sommer, med spørsmål om mulighet for å overta som kretssekretær der. Det er vanskelig å forklare konkret en slik uro. For min del har det gjerne vært en indre rastløshet, med stadige tanker om jeg snart er ferdig i det kallet jeg står i. Det har også utløst en bønnekamp, med bønn om veiledning om hvor veien videre går. Sangstrofen «Herre gjør meg villig å gå hvor hen du vil» har vært ei mye brukt bønn.

Kallet fra nord var ikke fremmed for meg, så jeg var positiv til å vurdere et eventuelt kall. Det ble en del runder med hovedkontoret og kretsstyret i Troms og Finnmark før kallsbrevet kom i mai 1996. Jeg var da rolig for å svare ja, og var klar til nye oppgaver fra 1. januar 1997.

Byarbeider i Tromsø
Den nevnte uro meldte seg på ny etter fem og et halvt år på Finnsnes. Årene i Troms- og Finnmark opplevde jeg særdeles givende, så å tenke på oppbrudd satt langt inne. Tidlig på høsten ble likevel denne uroen ekstra sterk. Til slutt ba jeg til Gud i min nød om et helt konkret svar på om jeg skulle slutte eller fortsette. Jeg åpnet min Bibel og øynene falt på et vers som i klartekst sa at det var tid for oppbrudd. Jeg slo deretter opp i andaktsboka mi og andakten der gav støtte til svaret fra Bibelen. Jeg husker ikke nå hvilket bibelvers dette var. Heller ikke hvilket andaktstykke jeg leste, men jeg var helt rolig for Guds konkrete svar. Tiden som kretssekretær i nord gikk mot slutten.

Det er første og eneste gang jeg på denne måte har fått et så direkte svar. Jeg vil ikke anbefale en slik framgangsmåte uten videre. Men i denne konkrete situasjonen, er jeg ikke i tvil om at det var Gud som gav meg et konkret svar på en vanskelig avgjørelse.

Hvor skulle så veien gå videre? En av våre skoler ønsket at jeg skulle bli internatleder, Stavanger krets kalte meg til områdearbeider i Flekkefjord. Internatlederstillingen fikk jeg ro for å svare nei til. På det andre kallet var jeg nær ved å svare ja. Men det var et problem i Troms- og Finnmark krets som vanskeliggjorde avgjørelsen: Vi manglet medarbeidere til de fleste stillingene i kretsen.

Like før jeg skulle svare Stavanger krets, kom kretsstyret i Troms og Finnmark med en utfordring om å bli forsamlingsleder/ byarbeider i Tromsø by for en to års periode. Slik situasjonen var i T&F krets, var det vanskelig for meg ikke å svare ja til Tromsø. Flyttingen skjedde sommeren 2003.

Kretssekretær i Namdal og Sør-Helgeland krets
 
Etter kun et halvt år i Tromsø, kom misjonen med et nytt kall. Namdal og Sør-Helgeland krets trengte ny kretssekretær. Jeg var i utgangspunktet innstilt på to år i Tromsø, men både leder NLM Norge Ernst Jan Halsne og hovedstyrets formann Vegard Svensen la nøden og kallet sterkt inn over meg. Denne gang var det ytre kallet sterkere enn det indre, men jeg fikk ro for å svare ja, og flyttet til Namsos sommeren 2004.

Områdeleder i Flekkefjord felleslag
Perioden i Namsos ble på seks år. Tankene på avløsning kom våren 2009. Misjonen var da inne i en vanskelig prosess med strukturendring fra kretser til regioner. Jeg ble derfor rolig for å vente til alle vedtak om dette var fattet, før jeg ville be om avløsning sommeren 2010.

Denne gang opplevde jeg en vanskelig situasjon. Jeg fikk ikke noe nytt kall fra misjonen og måtte finne meg annet arbeid. Misjonen hadde på denne tid begynt en ny praksis med å utlyse stillingene. For meg er det en utenkelig tanke å søke på en stilling av forkynnende/ledene art. En god venn av meg mente at en utlyst stilling burde være aktuell for meg og «søkte» på mine vegne. Etter litt att og fram og mye uro bekreftet jeg søknaden. Heldigvis fikk jeg ikke stillingen. For meg har det alltid vært viktig at jeg ikke skal gå inn i et kall i misjonen, uten at dette er noe misjonsfolket ønsker.

Jeg er lærerutdannet, og da spørsmålet fra Dalane Kristne grunnskole kom, svarte jeg ja til å bli lærer i Egersund i et ett års vikariat. Skolen ville jeg skulle fortsette etter dette året, men jeg var ikke rolig for at det var mitt kall å være lærer, selv om det var en fantastisk mulighet til å vitne for elevene.

Ved årsskiftet 2010-2011 ble det lyst ut en stilling som administrasjonsleder ved Tryggheim VGS. Jeg søkte på den stillingen, men fikk like etter beskjed fra regionleder i Region Sørvest Birger Helland, at regionstyret ønsket å kalle meg til områdeleder for Felleslaget. Det var et kall jeg svarte nei til for åtte år siden, men denne gang var jeg rolig for å svare ja.

Jeg var og er takknemlig for at det enda er plass for mi nådegave i misjonen og Misjonssambandet. Her er min plass så lenge misjonsfolket vil og min samvittighet ikke bindes.

Til ettertanke ikke etterfølgelse
Når jeg skriver disse linjene, er det ikke for å fortelle andre hvordan Gud kaller. Gud er mektig til å behandle oss på hver sitt vis. Men mitt ønske er at mine «kallsopplevelser» kunne bli til ettertanke for andre som måtte kjempe med kallet. Mitt viktigste råd er å be over en åpen Bibel, deretter å samtale med åndelige ledere du har tillit til.

Jeg har gjennom alle disse årene fått hvile på følgende løfte i min tjeneste: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,» 2 Kor 9,8

-og bønnen: «Herre gi hva du befaler, og befal så hva du vil!» (SB nr.725)Ingen kommentarer: