søndag 11. mai 2014

Gud våker over sitt Ord

 
Slik ditt forhold til Jesus er, slik er ditt forhold til Guds ord. Derfor er ikke Bibelen en bok på linje med alle andre religiøse bøker.

Jesus åpenbarer seg gjennom sitt Ord og ved sin Hellige Ånd. Hans navn er Guds ord. Guds ord og forkynnelsen av Ordet er det middel Gud har gitt oss til frelse. Gjennom dette ordet blir Guds folk fornyet og bevart i troen.

Hele skriften er inspirert av Gud. Jesus sier at ikke en tøddel av Ordet skal forgå. Det gjelder Det gamle testamentet og det gjelder Det nye testamentet.  I Bibelens sist bok advares det i sterke ordelag mot å forkludre Guds ord: «Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske bok, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne boken.» Åp 22,18-19.

Profeten Jeremias levde i ei frafallstid i Israel. Folket vendte seg bort fra Gud til tross for profetens klare budskap som han forkynte gjennom 40-50 år. De ville ikke bøye seg for Guds ord forkynt av profeten. Likevel sto Guds ord fast, slik Han hadde sagt til Jeremias i starten av hans virksomhet: «Da sa Herren til meg: Du har sett rett; for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Jer 1,12 Gud våker over sitt ord! Det gjør han også i dag.

I dag ser vi at Guds ord blir fornektet i minst like alvorlig gard som på Jeremias tid. Det som Guds ord sier er synd, sier store deler av Den norske kirke er i orden og ønsker å nedbe Guds velsignelse over. Selv om Guds ord taler klart om to utganger på livet, forkynnes i mange sammenhenger at det bare er en. Men Guds ord står fast. Han våker over sitt Ord!

Det har de siste ukene vært en debatt om skapelsen. Har Gud skapt jorden på 6 dager eller er dagene et bilde på lengre perioder. I denne debatten har det blitt hevdet at vi må være forsiktige med å uttale oss for sikkert om evolusjonsteorien hvis vi ikke har studert naturfag. Er det slik at vi er avhengige av en viss porsjon utdannelse for å kunne forstå Guds ord om skapelsen i motsetning til Darwins teorier?

For meg er det umulig å tro på at mennesket og vår fantastiske jord
er blitt til ved tilfeldigheter. Det må stå en Gud bak alt!
 
Heldigvis er det ikke slik. Vi skal ikke forakte kunnskap, men vi er ikke avhengig av en viss porsjon utdannelse for å kunne forstå Guds ord. Den som er født på ny har fått Guds ånd i hjertet. Og Ånden opplyser Ordet. Når Guds ord taler om skapelse, sier den klart at himmel og jord er skapt av Gud. Den sier ikke at jorden ble til ved en tilfeldig eksplosjon som førte til at det oppsto et enkelt liv, som så utviklet seg ved tilfeldigheter og «den sterkestes rett» til det mangfold av fantastisk liv vi ser i dag.

Det ligger så snublende nær for oss små mennesker og ville sette oss ut over Guds ord. Vi vil så gjerne tilpasse Ordet etter det som er toneangivende i tiden. Men det er en farlig vei. Guds tanker er så uendelig mye høyere enn våre tanker. Takk og lov for det. Vi kan med frimodighet tro og tale ut fra Guds ord, enten vi er «lek eller lærd» - om vi bare vil la Ordet tale og ikke vår fornuft.


Ingen kommentarer: