mandag 19. mars 2012

Noen ord om dåpen


Dåpen er et nådemiddel som gir den døpte syndenes forlatelse, frir fra døden og djevelen og gir den evige salighet til alle som tror dette, slik som Guds ord og løfte lyder.

Det er Erik Pontoppidan som skriver dette i si bok ”Sannhet til gudfryktighet”. Dette er bibelske sannheter som det er viktig å repetere med jevne mellomrom.

Jeg vil gjerne ta med noen flere sitat fra Pontoppidan, som er med og belyser hva dåpen er:

Har ikke Kristus fridd oss fra synd, død og djevel? Hvorfor sier vi da at dåpen gjør det? Fordi det er gjennom dåpen vi kommer inn i samfunnet med Kristus og får del i alt det han har gjort for oss. (Gal 3,27 og Rom 6,3-4.)

Hva er det gode dåpen gir oss del i? Evig liv og salighet. Dette følger med syndsforlatelsen hos de døpte, troende kristne. (Mark 16,16)

Hva består saligheten i? At en blir forent med Gud og får kjenne hvor god han er.  (Joh 17,21-27)

Blir alle som er døpt, salige? Nei, bare de som tror. For Kristus sier at den som ikke tror, skal bli fordømt. Dåpen hjelper ham da ikke.

Men kan de små barn tro? Ja, Den Hellige Ånd kan virke troen i dem uten at de selv vet det eller forstår seg på det. (Luk 1,15, Salme 22,10-11, Salme 8,3, Matt 18,6, Matt 19,14)

Hvordan kan vann gjøre så stor ting som å fri menneskene fra synden, døden og djevelen og gi dem evig liv? Selve vannet gjør det ikke, men Guds ord, som er i og med vannet, og troen, som stoler trygt på dette Guds ord som er føyd til vannet. For uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp. (Tit 3,4-7)

Skal den som vil omvende seg, døpes om igjen? Nei, langt fra. Om mennesket bryter pakten, så gjør ikke Gud det. Han fortsetter å være trofast selv om mennesket er troløst. (Rom 3,3)

Er dåpen det eneste gjenfødelsesmiddelet? Nei, Ordet har den samme kraft og virkning. (1 Pet 1,23)

Ingen kommentarer: