tirsdag 13. mars 2012

Adam og Noah har levdI vl.no 13.3.2012 forkynner biskop Halvor Nordhaug at det er umulig for opplyste mennesker å tro at fortellingen om Noa er historisk.

Han tror heller ikke på bibelens skapelsesfortelling, og dermed heller ikke at Adam og Eva har levd. ”Mennesket er blitt til gjennom en lang evolusjon..” hevder han.

De liberale teologer som driver med historisk-kritisk forskning, har lenge hevdet det samme som Nordhaug. Men deres store mistak er at de ikke tror at hele bibelen er Guds Ord. Vi kan ikke omtolke eller stryke deler av Guds Ord etter som det passer forskningen eller en selv, slik som disse gjør.

Syndefallet startet med at slangen spurte Eva: "Har Gud virkelig sagt?" Dette spørsmålet blir stilt også i dag, og har ført til at mange teologer i strid med Guds Ord fornekter Adam og Evas historisitet, jomfrufødselen, Jesu legemlige oppstandelse, den evige fortapelse, og at de motsier bibelens nei til homofil praksis, kvinnelige eldster og fosterdrap for bare å nevne noe.

Har Adam og Eva levd? Ja, for bibelen sier det! Gjennom hele bibelen forutsettes det at fortellingen om Adam og Eva er noe som faktisk fant sted. I Romerbrevet kap.5 framstilles Adams og Jesu betydning for oss mennesker. Ved Adam kom fallet, som førte til død og dom for alle mennesker. Ved Jesus kom oppreisningen for dette fall, og evig frelse for den som tror på Ham. Her er aldri snakk om Adam som legendarisk person, men historisk - på samme måte som Jesus Kristus.

Har Noah levd? Ja, for bibelen sier det. Jesus sier i Luk 17,27: ”De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle.” I Heb 11,7 framstilles Noah som et trosvitne: ”Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro.”

Jeg er glad for at vi ikke trenger verken teologer elle biskoper for å forklare oss Guds Ord. Bibelen er gitt til hver enkelt, og vi skal få tro den slik som det står.

Bekjennelsesskriftet C.A. sier: "Når de(biskopene) lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da har menigheten en befaling fra Gud som forbyr å lyde dem.."

Vi kan stole på Guds ord. Takk og lov for det!

Ingen kommentarer: