onsdag 1. januar 2020

Tid for årsoppgjør


(Illustrasjon: dagen.no)

Årsskiftet er tid for både å se tilbake, og til å se framover. Regnskap for året skal gjøres opp. Mange er spente på om resultatet gikk i pluss eller om det ble røde tall.

Kanskje et årsskifte også kan være ei god tid til et årsoppgjør i forholdet til Gud? Barnet som ble født i Betlehem, fikk navnet Jesus, etter oppdraget han kom for å utføre. Jesus skulle frelse sitt folk fra deres synder. Det gjorde han på korset, 33 år etter at han kom til jord.

Bibelen sier det på denne måten: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kol 2:14) Gjelden er betalt. Julens og påskens herlige budskap er at frelsen er en gave fra Gud, til den som tar imot den ved tro. Godt nytt år!

(Ord til ettertanke i Strandbuen 27.12.19)Ingen kommentarer: