tirsdag 3. april 2018

Det store skilletMenneskeheten er delt i to flokker. Ikke etter prektighet eller gode gjerninger, men etter sitt forhold til frelseren Jesus Kristus. I dag er det mulig å komme over fra den ene flokken til den andre, men en dag er det for sent.

Jeg hørte på radio for noen år siden. NRKs korrespondent i Israel skildret stemningen i landet på den tiden. Hun sa en setning som brant seg fast: «Jødene sier de opplever det som om hele verden er imot dem!» Det var som et ekko av Guds ord. I de siste tider skal nemlig alle vende seg mot jødene.

I Matteus 24-25 taler Jesus om de siste tider og hva som skal skje før Jesus kommer igjen. Han nevner blant annet vrang lære, forfølgelse av Guds folk, krig, hunger og jordskjelv. Oppfordringen fra Jesus er klar: Du må være klar når Jesus kommer igjen!

Siste del av denne talen er en påminning om hvordan det vil gå på den siste store dag. Jesus bruker et bilde om å skille sauene fra geitene, for å illustrere skillet mellom de som er frelst og de som er fortapt.


Fortapelsen
Når livet på jorda er slutt skal Jesus stå fram og dømme levende og døde. Vi mennesker er evighetsvandrere. Livet er ikke slutt når vi legges i grav. Det er et liv også etter døden. Teksten fra Mat 25,31ff sier at da skal menneskene deles i to flokker. Det er ikke slik at vi skal stå på ei lang rekke dømmes en for en etter lange forhandlinger med dyktige advokater.

Nei, det skjer i ett nå. Når Jesus kommer igjen, skilles menneskene i to flokker. Som sauene og geitene samles hver for seg, skal de frelste og de fortapte samles hver for seg. Skillet som her på jord er usynlig, vil da bli åpenbart.
    
Hva blir framtiden for de som ikke er Guds barn? De skal få høre fra Jesu munn: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans.» Matt 25:41 Det er et veldig alvorlig budskap. Gud hadde planlagt en himmel for alle mennesker. Men når satan fikk overtalt mennesket til å synde, fikk vi djevelen til far. Den som ikke tar imot frelsen gjennom Jesus og hans soning for våre synder, må følge med djevelen og hans engler til den evige pine.
   
Det er ufattelig å lese. I lignelsen om den rike mann og Lasarus ber den rike i dødsriket om en dråpe vann for å slukke tørsten i fortapelsen. Det er et veldig alvor Gud legger inn over oss. Ingen av oss vet om vi får noen flere dager. En ting er sikkert - vi skal alle en gang inn i evigheten og da er det bare to mulige utganger.


Himmelen
Hva så med sauene? I fortellingen bruker Jesus sauer som bilde på de som er frelst, på Guds barn. De får også høre et budskap fra Jesus: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Matt 25:34

For Guds folk er det en evig himmel i vente. Jesus har gjort i stand en evig salighet for sine. Himmelen var tenkt for alle mennesker, men ved syndefallet vendte mennesket seg bort fra Jesus og hans himmel. Derfor sendte Gud selv redningen vår. «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3:16

På grunn av dette Jesu frelsesverk skal Guds folk få arve himmelen. Hvordan blir det i himmelen? Jeg kan ikke skildre det, men tar med et syn inn i himmelen som apostelen Johannes fikk: « Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Åp 7:14b-17


Tenk for en framtid for Guds folk. Det skulle glede og styrke oss i livet her på jord. Ei kort tid så er vi framme «hva gjør det da om solen har oss brent». Det er sorg og savn for dem som er igjen når ei frelst sjel fått heimlov. Men den som dør i Herren, han har fått del i det beste. Vi som er tilbake, har det beste igjen. Uansett hvor godt har hatt det på jord – det er ingenting som kan måle seg med det vi har i vente. Trøst hverandre med det, sier Guds ord.

Salighetens grunn
Hva er det så Guds ord sier skal være «salighetens grunn»? Hvordan kan et menneske nå dette herlige mål, himmelen? Jesus sier det så enkelt: «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.» 1Joh 5:12


Jesus er veien, sannheten og livet. «Kristus død for mine synder. Oppreist i fra dødens blund. Levende for meg i himlen. Det er salighetens grunn» (TB) Jesus har ordnet alt som skal til for å nå himmelen. Han har sonet synda di og levd ett fullkomment liv i ditt sted. Om du bare tar imot dette i tro, er du frelst. Da skal du ikke bli dømt på dommens dag, men få høre fra Jesu munn: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Matt 25:34

Hvilken flokk tilhører du?
Hvilken flokk hører du til? Er du på vei mot himmelen, eller har du enda ikke fått orden på din frelses sak? Jesus sier til deg som ikke er frelst: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Jes 1:18Ingen kommentarer: