torsdag 11. januar 2018

Kristne ordførere og likekjønnet vigsel

Illustrasjonsfoto adressa.no

Avisen Dagen har intervjuet ulike kristne ordførere om hvorvidt de vil vie to av samme kjønn. De fleste svarer ja. Kan det forsvares ut fra Guds ord?

Det er nå innført en ny ordning i samfunnet. Ansvaret for såkalt borgerlig vigsel er overført til kommunen, og det er ordføreren og noen av hans nære medarbeidere som får denne oppgaven. Det innebærer også vigsel av to av samme kjønn, som nå er en rett samfunnet har gitt homofile og lesbiske.

Mange i slike toppstillinger i kommunene er kristne. Hvordan bør disse tenke om å vie noen i strid med Guds ord? Mange av dem Dagen intervjuer, sier at dette er uproblematisk. Flere sier de er imot at kirken skal vie homofile, men at de ikke har problemer med å være kommunens vigselsperson. Vielsen i kommunen er i det såkalte «verdslige regimentet», så det blir noe helt annet enn om den foregår i kirken og det «åndelige regimentet».

Er det så enkelt? Kan en kristen glemme Guds bud, bare han holder seg i det verdslige regiment? Vi har den samme problemstillingen også i andre situasjoner. Leger og annet helsepersonell jobber på offentlige sykehus. Staten har sagt at det er lovlig å ta livet av ufødte barn på norske sykehus. De som må utføre selve handlingen, er leger. Er det da greit for en kristen lege å utføre fosterdrapet, fordi han handler på statens vegne? Selvsagt er det ikke det, fordi vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Livet er ukrenkelig, selv om staten sier noe annet.Det samme gjelder ordningen staten har vedtatt om at to av samme kjønn kan gifte seg. Dette er åpenbart i strid med Guds bud. Fosterdrap er brudd på det 5.budet, mens homofilt samliv er brudd på det 6.budet. På samme måte som kristne leger ikke kan gjennomføre et fosterdrap, kan heller ikke kristne ordførere vie homofile. 

En av dem som ble intervjuet sier at han som prest ikke vil vie likekjønnede, men han vil gjøre det som ordfører. Han vil altså på lørdagen vie to av samme kjønn på kommunehuset, mens han i talen sin i gudstjenesten dagen etter sier at to av samme kjønn som vier seg, ikke vil arve Guds rike (hvis han taler som Guds ord).

Gud har gitt oss kristne stor frihet til å bruke fornuften i samfunnsmessige forhold. (Det verdslige regimentet). Derfor kan kristne mene ulikt om oljeboring i Lofoten og forvaltningen av ulvestammen. Derfor kan vi stemme ulike politiske parti. Men som Guds barn kan vi ikke åpent bryte Guds bud, selv om vi befinner oss på det samfunnsmessige plan. Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.


Ingen kommentarer: