tirsdag 5. april 2011

Katolsk eller kristen?

Det er en trend i tiden at kristne vil samles på tvers av alle teologiske skillelinjer. Pinsevenn, lutheraner og katolikker må stå sammen, hevdes det. Det kan ikke bli vekkelse, hvis vi kristne ikke kan stå sammen. Det er et dårlig vitnesbyrd utad til verden å ikke ville samarbeide, er sterke toner i dag.


I Dagen 4. april er det en reportasje fra konferansen ”Called” i Bergen. En av talerne her var katolikken Arnfinn Haram, og møtene foregikk i Misjonssambandets lokaler. Her var NLMere, katolikker, Normisjonsfolk, Frikirka og Ungdom i Oppdrag sammen.

I artikkelen blir det hevdet at ”misjon er også katolsk.” En katolsk representant sier at” det er viktig for kristne å stå sammen om evangeliet, på tross av teologiske forskjeller.”

Dette høres fromt og rett ut, men bære galt av sted. I Sør-Amerika driver vi i NLM misjon blant katolikker, i Norge inviteres en katolikk til NLMs talerstol i Bergen.

Luthersk teologi sier: ”Troen alene”. ”Nåden alene.” ”Skriften alene”. Katolikkene sier: ”Troen og gjerninger”. ”Skriften og tradisjonen.” Få kjente katolsk teologi så godt som Carl Fr. Wisløff. Han sa en gang at han trodde det fantes frelste katolikker, men det måtte være på tross av den katolske lære.

Bibelen er klar på et Jesus er den eneste veien til himmelen. (Ef 2,8-9, Joh 14,6, Ap.gj 4,12). Den katolske lære viser folk bort fra evangeliet. Derfor trenger katolikken å vende om fra sin tro, for å bli frelst. Det er derfor umulig for en troende kristen og stå sammen om misjon med katolikker. Tvert imot, vi må drive misjon blant katolsk troende.

Paulus skriver i 2 Kor 11,3ff at han frykter for at korintierne skal vende seg bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer noen og forkynner en annen Jesus, tåler de det så gjerne.

Det er en slik falsk fromhet vi også er vitne til i dag. Det er tidsriktig å stå sammen, på tross av teologisk uenighet. Så ser man ikke at man er med å føre ungdommen bort fra Jesus i stede for til Ham.

Den siste tid før Jesu gjenkomst er søvnens tid. Det er tid for å rope ut: ”Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.” (Ef 5,14)

Ingen kommentarer: